• Górale Biali

Data 09.01.2018

Przedstawienie "Na dworze króla Heroda" w Łącku

W ramach projektu „Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski” w Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku odbywają się warsztaty teatralne. Ich uczestnicy nie tylko rozwijają swój aktorski talent, ale również mają możliwość zapoznania się z tradycją, kulturą i zwyczajami swojego regionu. W trakcie Orszaku Trzech Króli, który odbył się w dniu 6 stycznia w Łącku, uczestnicy zaprezentowali scenkę „Na dworze króla Heroda”, zaś aktualnie najmłodsi chłopcy przygotowują tradycyjną grupę kolędniczą. Będą to Nowolecięta, czyli wedle tradycji mali chłopcy, którzy w Nowy Rok odwiedzali domy gospodarzy, składali życzenia i śpiewali kolędy, za co byli obdarowywani kołaczami, jabłkami, czasem pieniędzmi.

W dalszej kolejności uczestnicy warsztatów mają w planie przedstawienie na podstawie gadki autorstwa Stanisława Wąchały o prekursorze nowoczesnego sadownictwa w Łącku, dyrektora szkoły w Łącku Stanisława Wilkowicza.