• Highlanders Babiogórscy

Date 22.05.2023

Do Zawoi na Sobótkę!

Wszystko rozpocznie się w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Zawoi Mosorne od uroczystej mszy świętej. Następnie zobaczycie, jak rozpala się watrę, czyli ognisko mające jednoczyć nas podczas świętowania. Za oprawę odpowiadać będą dorośli z zespołów regionalnych. To oni wskrzeszą dawne zwyczaje zielonoświątkowe i wprowadzą Was w świat starych wierzeń.

Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego) pod Babią Górą były świętem bardzo ważnym ze względu na swój wymiar obrzędowy i społeczny. Majono domy gałązkami drzew, zwłaszcza bukiem, jaworem czy modrzewiem dla ochrony przed wszelkim niebezpieczeństwem. Wieczorami zapalano ogniska, przy których gromadzono się na wspólne świętowanie. Za pomocą świerkowych tub mężczyźni okadzali pola uprawne, by zapewnić obfity plon, ochronić rośliny przed niekorzystną pogodą i szkodnikami. Specjalne magiczne formułki wypowiadali także po to, by zwierzęta pasące się na łąkach były zdrowe i silne. 

W imieniu Babiogórskiego Centrum Kultury - zapraszamy do Zawoi!