• Project events

Date 01.08.2018

Etnografowie przeprowadzili badania u Górali Babiogórskich i Orawskich

W dniach 23-30 lipca br. odbył się etnograficzny obóz badawczy w Zawoi z udziałem 13 badaczy. Badania zostały przeprowadzone przez zespół doświadczonych etnografów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Ignatianum oraz grupę studentów wolontariuszy z całej Polski. Badacze zajmowali się przede wszystkim tożsamością Górali Babiogórskich i Orawskich, zagadnieniem "tradycji wynalezionej" i innymi, powiązanymi z nimi. Wynikiem badań będą artykuły naukowe, które ukażą się w publikacji podsumowującej badania przeprowadzone w projekcie.
Serdecznie dziękujemy całemu zespołowi za zaangażowanie!