• Highlanders Biali

Date 15.11.2018

Górale Łąccy nagrali "Wesele Łąckie"

Zadanie pn. "Naso łącko tradycja - Wesele Łąckie" polegało na nagraniu profesjonalnego filmu przedsatwiającego tradycyjny obrzęd Wesela Łąckiego w wykonaniu Zespołu Regionalnego "Górale Łąccy", a także wydaniu płyt dvd z tym materiałem, a w dalszej kolejności umieszczenia go w internecie.

Zadanie to miało na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego, upowszechnienia wiedzy na temat regionu górali białych i ich tradycji, a także umożliwienie międzypokoleniowego przekazu, który pozwala kolejnym chętnym na czynne włączenie się w działalność kulturalną i zasielenie szeregów zespołu regionalnego. Dzięki przekazaniu do placówek oświatowych, wykorzystania filmu dla zespołu jako materiału promocyjnego, a także umieszczeniu go w internecie umożlwiono szerokiemu gronu odbiorców dostęp do wiedzy i poznania regionu łąckiego.

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura - Interwencje 2018. EtnoPolska"