• Highlanders Biali

Date 12.03.2018

III miejsce dla Grupy Teatralnej Berecik z Łącka na Posiadach Teatralnych na Orawie

Jury w składzie: dr Inka Dowlasz - reżyser, dr hab. Edward Wojtaszek - reżyser, Andrzej Róg - aktor i Benedykt Kafel - etnograf, po obejrzeniu wszystkich zaprezentowanych spektakli zadecydowało o przyznaniu grupie z Łącka III miejsca za spektakl "Dziady cz.II" na podstawie Adama Mickiewicza. 
Warto zaznaczyć, że aktorzy z Łącka wystąpili jako jedyna grupa z powiatu nowosądeckiego. Wsród strojów, w których zaprezntowali się na scenie, najstarsze były łąckie gurmany, które miały ponad 100 lat.  
Spektakl, a zwłaszcza pomysł rozbudownia sceniariusza o współczesne sceny, którego dokonali Bernadetta Wąchała-Gawełek, Szymon Chlipała i Marcin Wnęk, został bardzo pozytywnie oceniony przez jurorów. 
zdj. Jan Ciepliński