• Górale Babiogórscy

Data 27.05.2020

Konkurs rzeźby babiogórskiej

Babiogórskie Centrum Kultury zaprasza wszystkich artystów ludowych do udziału w tegorocznym konkursie im. Antoniego Mazura. To już trzecia odsłona tego konkursu rzeźby, po raz drugi w formie biennale towarzyszącego Babiogórskiej Jesieni.

Oprócz aktywizacji regionalnych artystów ludowych i prezentacji ich dzieł, do celów konkursu należą udokumentowanie ciągłości babiogórskiej kultury materialnej, pozyskanie cennych prac dla placówek muzealnych oraz przybliżenie postaci Antoniego Mazura, wybitnego rzeźbiarza ludowego z Zawoi. 

W konkursie udział wziąć mogą tylko rzeźbiarze-amatorzy. Prace twórców ludowych, mieszczące się w rozmiarach od 40 do 200 cm, będą oceniane w dwóch kategoriach: rzeźby i płaskorzeźby. Zgodnie z regulaminem konkursu powinny one nawiązywać do babiogórskich tradycji, począwszy od tradycyjnego rzemiosła, jak również do regionalnych tradycji artystycznych. Prace powinny także podkreślać walory przyrodnicze, społeczne i kulturowe regionu. 

Biennale odbędzie się podczas Babiogórskiej Jesieni, prace na konkurs należy jednak dostarczyć wcześniej, w terminie do 4 września. 

Konkurs współfinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Kultura ludowa i tradycyjna.