• Project events

Date 16.11.2018

Młodzież gotowa do wywiadów!

Młodzież z subregionu zachodniego (Kliszczacy, Zagórzanie, Orawianie i Babiogórcy) przygotowywała się do prowadzenia wywiadów podczas swoich pierwszych warsztatów w Toporzysku (9-10.11.2018)

Uczestnicy warsztatów prowadzili wywiady podczas warsztatów, jak również wymieniali się wiedzą na temat kultury swoich regionów. Już niebawem ruszą w teren, by prowadzić wywiady na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego swoich regionów - tradycji, legend, starych zawodów, rękodzieła, gwary, sztuki ludowej...

Warsztaty odbyły się w ramach projektu "Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski"