• Project events

Date 22.05.2023

Pamiątki góralskie: obrady trwają

Obrady jury rozpoczęły się w środę 17 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku. To tam spotkaliśmy się w pełnym gronie wszystkich partnerów realizujących projekt - a nasz skład uzupełnił redaktor Józef Figura z Tygodnika Podhalańskiego. To pismo jest patronem medialnym naszego konkursu. Każdą nadesłaną pracę oglądaliśmy dokładnie, pod każdym kątem, kilkakrotnie. Po kilku godzinach narad, wciąż nie było wiadomo, która z otrzymanych propozycji pamiątki podbiła nasze serca.
Dlatego oficjalny werdykt ogłosimy w czwartek 25 maja. Do tego czasu prosimy twórców o cierpliwość.