• Wydarzenia w projekcie

Data 28.02.2023

Ruszają "teatry ze społecznością"

Zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania!
"Teatr ze społecznością" to jedna z ważniejszych części naszego projekty "Skarby Górali spoza Podhala". Polega ona na wystawieniu sztuki nie tylko opartej wyłącznie na lokalnej historii bądź historiach - ale także przygotowanej w ścisłej współpracy z lokalną społecznością. Mieszkańcy nie tylko przynoszą swoje opowieści o małej ojczyźnie - oni także stają się współscenarzystami, współreżyserami oraz aktorami. Największą wartością takich przedstawień jest ich unikalność, niepowtarzalność oraz autentyczność. Nad całością czuwa oczywiście zawodowy reżyser z wieloletnim scenicznym doświadczeniem.
Pierwsze spotkania z mieszkańcami zainteresowanymi przygotowaniem takiej sztuki już za nami. Zorganizowało je Centrum Kultury w Krynicy Zdroju oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej Zdroju.