• Highlanders Spiscy

Date 19.02.2018

Spiskie Zwyki

XXVIII Spiskie Zwyki miały miejsce 3 lutego 2018r. Odbył się wówczas konkurs gawędziarzy, skrzypków-solistów, śpiewaków oraz grup śpiewaczych w zamku Dunajec w Niedzicy. Udział wzięło 65 uczestników w trzech kategoriach wiekowych. Z kolei następnego dnia (04.02.18r.) w GOK u w Niedzicy odbył się konkurs prezentacji obrzędów, zwyczajów oraz scenek rodzajowych związanych z dziedzictwem kulturowym Spisza. Udział wzięło 20 zespołów regionalnych ze Spisza.