• Project events

Date 04.05.2018

Spotkanie zespołu badaczy

Celem spotkania było omówienie szczegółowego planu badań etnograficznych, które mają mieć formę czterech obozów badawczych (dwa obozy w roku 2018 i kolejne dwa w roku 2019) z udziałem studentów-wolontariuszy. W tym roku badania zostaną przeprowadzone w regionie Górali Babiogórskich, Orawskich, Pienińskich i Spiskich. Kierownikiem badań jest dr Łukasz Sochacki. Szczegółowe informacje nt. rekrutacji studentów wolontariuszy znajdują się na stronie: http://www.mapapasji.pl/19-aktualnosci/akt-mrpo-6-1-3/53-zostan-badaczem-wolontariuszem