• Highlanders Kliszczaccy

Date 08.09.2018

Tuka - kliszczackie wykopki

Kliszczacy już po raz 14-sty spotkali się na Tuce - tradycyjnych kliszczackich wykopkach ziemniaków, które - jak co roku - zorganizował Andrzej Słonina w Ekomuzeum Bogdanówka, przy wsparciu Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tokarni.

Tuka to zwyczaj dziś już zapomniany, zgodnie z którym bogatsi gospodarze zwoływali wszystkich sąsiadów do pomocy przy wykopkach ziemniaków, a potem organizowali dla nich zabawę z tradycyjnymi potrawami z ziemniaków, takimi jak kulasina, i muzyką do biłaego rana. Muzykanci towarzyszyli wszystkim już podczas pracy w polu. Jeśli ktoś pominął ziemniaka lub wrzucił do koszyka zgniły okaz, grano mu marsza pogrzebowego... 

Dziś Tukę odtwarza się zawsze w pierwszy weekend września w Ekomuzeum Bogdanówka, dzięki zaangażowaniu Andrzeja Słoniny. Można zobaczyć, jak kiedyś kopano ziemniaki, spróbować tradycyjnych potraw i pokibicować w konkurencjach rozgrywanych pomiędzy sołectwami gminy Tokarnia. Oczywiście, imprezie towarzyszy wspaniała kliszczacka muzyka!