• Highlanders Kliszczaccy

Date 04.04.2019

Warsztaty rzeźbiarskie u Kliszczaków

Region Kliszczacki uznany jest za bardzo interesujący pod względem etnograficznym, gdzie kultura góralska rozwinęła specyficzne rzemiosło i rękodzieło ludowe, nigdzie w takim stopniu nie zachowane. Góralskie dziedziny rękodzielnicze przetrwały do dziś dzięki ogromnemu przywiązaniu ludności do tradycji. Jednak bez aktywnego wsparcia i prowadzenia działań promocyjnych góralskie tradycyjne zawody i wyroby sztuki ludowej nie mają szans zachowania. Istnieje obawa, że mało popularne umiejętności jak np. rzeźba w drewnie zaginą bezpowrotnie. By temu przeciwdziałać, w Skomielnej Czarnej w ramach projektu „Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski” prowadzone były warsztaty tematyczne pn. „Rzeźba w drewnie” dla dzieci i młodzieży szkolnej. Celem warsztatów było upowszechnianie wśród młodzieży tradycyjnej rzeźby drewnie, wyszukiwanie młodych talentów, kształtowanie ich umiejętności warsztatowych, przekazanie podstaw teoretycznych i praktycznych wykony¬wania rzeźby w drewnie oraz upowszechnianie osiągnięć twórczych dzieci poprzez zorganizowanie  wystawy. Zajęcia bardzo się młodzieży spodobały i będą nadal kontynuowane.