• Wydarzenia w projekcie

Data 17.10.2018

Wizyta w redakcji Gazety Krakowskiej (15.10.2018)

Laureaci konkursu dziennikarskiego na prace o dziedzictwie niematerialnym swojego regionu gościli w redakcji Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego w Krakowie. Dowiedzieliśmy się, jak funkcjonuje gazeta. Mogliśmy nawet podejrzeć artykuły, które ukażą się następnego dnia! Przyjęli nas sam redaktor naczelny Gazety Krakowskiej Jerzy Sułowski i jego zastępca Piotr Sułowski. Wizyta odbyła się dzięki pomocy red. Leszka Rafalskiego. Dziękujemy!