• Wydarzenia w projekcie

Data 16.02.2023

Zawojskie rozmowy

Środowe spotkanie posłużyło do przeprowadzenia kilku ważnych i strategicznych rozmów, dotyczących nadchodzących punktów naszego góralskiego projektu. Dzięki zaangażowaniu oraz nieprzeciętnej kreatywnośći wszystkich uczestników, udało się poruszyć wszystkie tematy z agendy:

  • organizacja teatrów ze społecznością - to superciekway temat, polegający na przygotowaniu w ścisłej współpracy z lokalnymi społecznościami teatralnych form, opowiadających o sprawach ważkich dla poszczególnych grup Górali;
  • kształt i zawartość publikacji, mającej przybliżać turystom (tak polskim, jak i zagranicznym) góralskie regiony w jak najciekawszy, najpełniejszy sposób;
  • najbliższe, planowane na kolejne miesiące wydarzenia;
  • o góralskich questach - tak nowych. jak i tych już obecnych w naszej bazie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących placówek kulturalnych z południowej Małopolski:

Spotkanie prowadziła Anna Jarzębska z Fundacji Mapa Pasji. Wielkie dzięki dla ekipy z BCK w Zawoi za wzorową organizację spotkania. Więcej o projekcie oraz o góralskiej kulturze dowiecie się z oficjalnego fan page'a.