Żywe tradycje
Górale Pienińscy

Krościenko nad Dunajcem - serce ruchu Światło - Życie

FOS

Ten przepiękny wizualnie dokument autorsta Adama Kozika, nagrodzony II miejscem w konkursie Skarbów Górali w kategorii "FILM" w 2018 roku, opowiada o założonym przez Czcigodnego Sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego Ruchu Światło-Życie i jego centrum działającym w Krościenku.