Publikacje

Skarby Górali. Poznaj Górala spoza Podhala

Zbiór najciekawszych wywiadów, reportaży literackich i fotograficznych zebranych przez młodzież w latach 2018-2019.

Góralszczyzna kojarzy nam się niezmiennie z Podhalem i Zakopanem,  tymczasem w górzystych rejonach południowej Małopolski możemy spotkać jeszcze osiem innych grup górali, z których każda ma swoje tradycje, stroje, pieśni, gwarę, legendy, tańce i postacie. Niematerialne dziedzictwo południowej Małopolski jest niezwykle bogate i różnorodne, ale wciąż mało znane. Postawiliśmy sobie cel, by nie tylko je udokumentować, ale także opowiedzieć o nim w sposób przystępny i ciekawy. Dlatego właśnie do tworzenia tej opowieści zaangażowaliśmy przede wszystkim miejscową młodzież, lokalne ośrodki kultury, szkoły i stowarzyszenia. Jednym słowem tych, którzy tę kulturę dziś tworzą i będą ją przekazywać dalej. Tych, którzy z dumą mogą powiedzieć „jestem stąd!”.

 

Anna Jarzębska, Fundacja Mapa Pasji

Posłuchaj książki: Wstęp

Posłuchaj książki: Górale Biali

Posłuchaj książki: Górale Nadpopradzcy

Posłuchaj książki: Górale Pienińscy

Posłuchaj książki: Górale Spiscy

Posłuchaj książki: Górale Orawscy

Posłuchaj książki: Górale Babiogórscy

Posłuchaj książki: Zagórzanie

Posłuchaj książki: Kliszczacy

Góralszczyzna mniej znana. W poszukiwaniu lokalnych tradycji

Wyniki badań etnograficznych przeprowadzonych w latach 2018-2019 u Górali spoza Podhala.

Góralszczyzna pozostaje zjawiskiem niezwykle żywotnym, ulega ponownym przetworzeniom i odkryciom. Intrygująca jest jej wielopostaciowość i wieloznaczność.  Traktowana jako semiotyczny tekst przybiera „[…] wiele twarzy, stanowi zbiór reprezentacji, które podlegają ciągłym negocjacjom i reinterpretacjom”, w zależności kto i do kogo „mówi”, w jakim celu, w jakim kontekście kulturowo-komunikacyjnym. Inspiruje m.in. artystów, twórców mody, architektów. Traktowana jest w dalszej części książki jako żywe pytanie, stanowiąc ciekawe laboratorium procesów kulturowych związanych ze zjawiskiem konstruowania tożsamości, turystyki kulturowej, regionalizmu, migracji, pamięci, dziedzictwa, przetworzeń i losów „kultury ludowej”, wzajemnych wpływów między etnologiem a podmiotem jego zainteresowania (tzw. folkloryzacją wiedzy etnologicznej) itd.

 

dr Łukasz Sochacki, Fundacja Mapa Pasji, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

Posłuchaj książki: 1

Posłuchaj książki: 2

Posłuchaj książki: 3

Posłuchaj książki: 4

Posłuchaj książki: 5

Posłuchaj książki: 6

Posłuchaj książki: 7

Kronika Góralskich Skarbów

Paszport do kolekcjonowania pieczęci questów, z którego wiele można się dowiedzieć.

Kronika Góralskich Skarbów służy do zbierania pieczęci questów działających w sieci "Skarby Górali". Prócz miejsc na pieczęcie, książeczka zawiera także podstawowe informacje o 8 małopolskich grupach górali spoza Podhala. 

Drukowane Kroniki (format A6, 80 stron) są dostępne bezpłatnie:

 • w biurze Fundacji Mapa Pasji, www.mapapasji.pl
 • w Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku
 • w Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi
 • w Muzeum - Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej
 • w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Piwnicznej-Zdroju
 • w Miejskim Ośrodku Kultury w Szczawnicy
 • w Kliszczackim Centrum Kultury w Tokarni
 • w Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce-Zdroju
 • w Gminnym Ośrodku Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy

Ponadto, Kronikę Góralskich Skarbów można bezpłatnie otrzymać pocztą. Wystarczy:

 1. Zainstalować bezpłatną aplikację mobilną "Skarby Górali" i założyć w niej konto.
 2. Namówić jeszcze co najmniej 4 inne osoby do zainstalowania aplikacji.
 3. Przesłać maila na adres questy@mapapasji.pl z podaniem loginów minimum 5 nowych użytkowników aplikacji (własnego i pozostałych osób) oraz adresu wysyłki Kronik. Wyślemy tyle Kronik, ile loginów będzie w zgłoszeniu.

Ruszajcie w teren na Questy!