O projekcie

Projekt "Skarby Górali spoza Podhala"

Lider projektu: Fundacja Mapa Pasji
 
Okres realizacji: XI 2022 – IV 2024
 
Budżet projektu: 2 255 064,44 PLN
 
Kwota dofinansowania: 1 916 510,99 PLN
 
Źródło finansowania: Program „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach MF EOG 2014 – 2021

Opis projektu

Projekt „Skarby Górali spoza Podhala” jest wspólną inicjatywą Fundacji Mapa Pasji, 5 gminnych ośrodków kultury z południowej Małopolski (Łącko, Piwniczna-Zdrój, Krynica-Zdrój, Zawoja i Lipnica Wielka) i norweskiej firmy Håskog. Są to tereny o bogatym dziedzictwie kulturowym, które jednak wciąż jest mało znane nie tylko w świecie, ale nawet w samej Małopolsce. Każdy Polak wie, że górale są w Zakopanem. Wciąż jednak niewielu słyszało, że poza Podhalem są m.in. Górale Biali, Nadpopradzcy, Spiscy, Pienińscy, Babiogórscy, Orawscy i Kliszczacy.
Projekt „Skarby Górali spoza Podhala” to pomysł na szeroko zakrojoną współpracę na rzecz:

  • upowszechnienia mniej znanej góralszczyzny spoza Podhala,
  • przyciągnięcia nowej publiczności zainteresowanej dziedzictwem kulturowym
  • tworzenia warunków do rozwijania przedsiębiorczości kulturalnej.

Dzięki wspólnemu kalendarzowi wydarzeń pod hasłem „Odkryj Skarby Górali spoza Podhala” odbiorca otrzymuje w jednym miejscu całą paletę wydarzeń –imprez folklorystycznych, nowych warsztatów wakacyjnych, pikników questowych i innych. Część z nich to wydarzenia organizowane od wielu lat, jednak wzbogacone o nowe elementy (teatr ze społecznością) i nie promowane nigdy wspólnie. Druga część to wydarzenia całkiem nowe, adresowane specjalnie do turystów (zwłaszcza dzieci i młodzieży) i angażujące ich jak nigdy wcześniej. Dzięki questom staną się oni aktywnymi odkrywcami, którzy samodzielnie odnajdują informacje i wiedzę o regionie poprzez zabawę w poszukiwanie skarbu. Questy mają już w całym kraju wiele tysięcy fanów stanowiących doskonałą grupę docelową dla promotorów góralskich skarbów.
 
Planowane efekty:
Istotnym elementem projektu, poza poszerzaniem publiczności, jest także współpraca z norweską firmą Haskog, która pozwoli na międzynarodową wymianę doświadczeń dot. rozwijania przedsiębiorczości kulturalnej, współpracy z twórcami ludowymi i biznesem (zwłaszcza turystycznym), a także praktyczne testowanie oferty dla obcokrajowców. Łącznie w ramach projektu odbędzie się 6 dużych imprez folklorystycznych, 5 przedstawień „teatru ze społecznością”, 10 pikników questowych, 5 nowych cykli wakacyjnych wydarzeń (warsztatów, plenerów artystycznych, koncertów). Wydarzeniom tym towarzyszyć będzie intensywna promocja (publikacje w jęz. polskim i angielskim, spoty reklamowe, kampania w mediach społecznościowych i tradycyjnych, regionalne gadżety promujące projekt).