Praca dawniej i dziś
Górale Nadpopradzcy

Tradycyjna praca koni w górach

W górach w wielu miejscach konie wciąż spełniają swoją tradycyjną rolę w gospodarce.

Do góry, do góry ty konisiu bury przybiyrej nózkami pomiędzy górkami (fot. Katarzyna Dominik)